สู่โลกมหัศจรรย์ของเปลือกหอยบนถนนสีลม

พิพิธภัณฑ์หอยกรุงเทพฯ 
     
        เป็นสถานที่จัดแสดงเปลือกหอยสวยงามหาชมได้ยากหนึ่งในไม่ กี่แห่งในโลก  มีการจัดแสดงเปลือกหอยจากทั่วโลก ที่ผ่านการสะสม และศึกษาส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นมานานหลายสิบปี โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเปลือกหอยในหลากหลายแง่มุม เพื่อเยาวชนไทยและกลุ่มผู้ที่สนใจ และเพื่อเป็นสีสันการท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ กรุงเทพฯ ตื่นตากับความหลากหลายของเปลือกหอย เรียนรู้ถึงธรรมชาติอันแสนมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการและการปรับตัวอันยอดเยี่ยมต่อเนื่องนับล้านปีสู่ความสวยงามที่ศิลปินไหนๆ มิอาจสร้างสรรค์ได้
  
        พิพิธภัณฑ์เปลือกหอยกรุงเทพฯ  มีส่วนจัดแสดง 3 ชั้น รวบรวมเปลือกหอยมากกว่า 624 ชนิด แบ่งกลุ่มที่น่าสนใจแยกตามชั้นต่างๆ ทำให้ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสถึงความสวยงาม และความหลากหลายของเปลือกหอย ที่จัดแสดงได้อย่างเต็มอิ่ม

 
  
Into the Mysterious World of Seashell

        A place with a large collection of beautiful Shell around the world,
 
Selected and obtained to show their never-ending range of colors and forms. More than 3000 specimens of 624 selected species from the world are exhibited here!

        Our legacy from many generation to show the visitors “Knowledge for little creatures” to understand the world and its background history through enormous fossils, cute vivid snails, colorful pectens, poisonous cones and much more.  

        This Museum will be another colorful experience for your Bangkok destination!

        A place where knowledge and art are combined in harmony.

        Buildings where huge outdoor Ammonite-like decorate are seen just a zoometer walk from Surasak sky train station, at the corner of Silom 23 Road, near Leardsin Hospital.
 
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE